Termeni și Condiții

Regulamentul obligatoriu pentru persoanele care au efectuat cumpărături până în 06.05.2019 aici.

Regulamentul obligatoriu pentru persoanele care au efectuat cumpărături până în 31.12.2022 aici.

Regulamentul obligatoriu pentru persoanele care au efectuat cumpărături până în 02.07.2023 aici.

Regulamentul obligatoriu pentru persoanele care au efectuat cumpărături până în 11.10.2023 aici.

Regulamentul obligatoriu pentru persoanele care au efectuat cumpărături până în 29.03.2024 aici.

Regulamentul magazinului online Bolf.ro din 30.03.2024

I. Termeni și Definiții

 • Termenii folosiți în Regulament înseamnă:
 • 1.1 Client - persoană fizică, persoană juridică sau unitate organizatorică care nu este persoană juridică, ale cărei prevederi acordă în mod expres capacitate juridică, care plasează o Comandă în Magazin;
 • 1.2 Cod civil - legislația națională generală aplicabilă pentru încheierea contractelor – cod civil sau alte legi;
 • 1.3 Regulament - prezentul Regulament pentru furnizarea de servicii electronice în cadrul magazinului online Bolf.ro;
 • 1.4 Magazin Online (Magazin) - serviciu online disponibil pe www.bolf.ro, prin care Clientul poate, în special, să plaseze comenzi;
 • 1.5 Marfă – produse prezentate în Magazinul Online;
 • 1.6 Contract de vânzare - un contract de vânzare de prdouse în sensul Codului civil, încheiat între Bolf Sp. z o. o. si Clientul, au incheiat utilizarea site-ului Magazinului in scopul desfasurarii vanzarilor online si furnizarii serviciilor necesare in acest sens pe cale electronica.
 • 1.7 Legea privind drepturile consumatorilor - legislația națională aplicabilă cu privire la drepturile consumatorilor în cazul contractelor la distantă;
 • 1.8 Legea privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice - legislația națională aplicabilă cu privire la furnizarea de servicii prin mijloace electronice;
 • 1.9 Comandă - declarația de voință a Clientului, care vizează direct încheierea unui Contract de vânzare, cu specificarea în special a tipului și cantității produselor;
 • 1.10 Consumator - înseamnă o persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică fără legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională și o persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică direct legată de activitatea sa comercială sau profesională, atunci când conținutul acestei activități arată că aceasta nu este de natură profesională pentru această persoană, rezultând în special din obiectul activității sale de afaceri, puse la dispoziție în baza prevederilor privind Înregistrarea și Informarea Centrală privind Activitatea Economică;
 • 1.11 Vânzător - Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Zielona Góra-Polonia, ul. Kożuchowska 32.
 • 1.12 Conținut ilegal - orice informație, indiferent de forma în care este transmisă, care singură sau prin referire la o operațiune, inclusiv vânzarea de produse sau prestarea de servicii, este contrară dreptului Uniunii sau legii oricărui Membru stat care este în conformitate cu dreptul Uniunii Europene;
 • 1.13 Conținut interzis - orice informație pe care vânzătorul o consideră nedorită în Magazinul Online.

II. Dispoziții generale

 • 2.1 Acest Regulament definește regulile de utilizare a magazinului online disponibil pe www.bolf.ro și regulile de utilizare a serviciilor destinate Clienților Magazinului;
 • 2.2 Prezentele Regulamente sunt reglementările prevăzute de Legea privind furnizarea de servicii electronice;
 • 2.3 Magazinul online Bolf.ro disponibil la www.bolf.ro este condus de „BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” cu sediul social în Zielona Góra-Polonia, înscris sub numărul: 0000518284 în Registrul Antreprenorilor ținut de Registrul Tribunalului Național. Judecătoria Zielona Góra-Polonia - Secția a 8-a Registrul Comerțului Registrului Tribunalului Național, NIP: 9291861064, REGON 081225888, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra-Polonia, denumită în continuare Bolf Sp. z o. o. sau Vânzător; Detalii adresa de contact: Bolf Sp. z o. o. ul. Kożuchowska 32 65-364 Zielona Góra NIP: PL9291861064 REGON: 081225888 Întrebări privind comenzile pot fi trimise la adres de email: shop@bolf.ro sau la tel: 0040357630003 ). Întrebările privind schimburile, retururile și reclamațiile pot fi adresate la adresa de email: shop@bolf.ro sau la telefon: 0040357630003 (taxă conform listei de prețuri a operatorului relevant).
 • 2.4 Aceste regulament precizează în special:
  • a. reguli de înregistrare și utilizare a contului în magazinul online;
  • b. termeni și condiții pentru plasarea Comenzilor în magazinul online;
  • c. procedura în cazul postării de conținut ilegal sau interzis.
 • 2.5 Utilizarea magazinului online este posibilă cu condiția ca sistemul informatic utilizat de Client să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime:
  • a. browsere web opționale: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • b. rezoluție minimă a ecranului 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 Pentru a utiliza magazinul online, Clientul trebuie să obțină în mod independent acces la un calculator sau un dispozitiv terminal cu acces la Internet;
 • 2.7 În conformitate cu legislația în vigoare, Bolf Sp. z o. o. Operatorul magazinului Bolf.ro își rezervă dreptul de a limita furnizarea de servicii prin intermediul Magazinului online la persoanele care au sub 18 ani. Într-un astfel de caz, clienții potențiali vor fi anunțați despre cele de mai sus;
 • 2.8 Clienții pot accesa oricând prezentele Regulamente prin intermediul link-ului de pe pagina principală a site-ului www.bolf.ro și le pot descărca și tipări;
 • 2.9 Informațiile despre produsele furnizate pe site-ul Magazinului, în special descrierile acestora, parametrii tehnici și operaționali și prețurile, constituie o invitație la încheierea unui contract în sensul articolului 71 din Codul civil;
 • 2.10 Produsele prezentate in magazinul online ca imbracaminte pentru copii sunt destinate copiilor incepand cu varsta de la 3 ani si trebuie folosite sub supravegherea unui adult;

III. Reguli de utilizare a magazinului online

 • 3.1 Clientul are opțiunea de a face achiziții în Magazin prin înregistrarea contului său de Client sau fără înregistrare;
 • 3.2 Înregistrarea are loc prin completarea și acceptarea formularului de înregistrare disponibil pe una dintre paginile Magazinului;
  • 3.2.1 Prin înregistrarea unui cont, clientul obține acces la istoricul achizițiilor sale și acces permanent la datele sale personale și posibilitatea de a le modifica independent pe perioada în care administratorul este autorizat să le prelucreze în legătură cu îndeplinirea obligațiilor care decurg din prevederile legale privind documentația de vânzare. În plus, contul de client permite returnări simple sau reclamații cu privire la produsele achiziționate.
  • 3.2.2 În caz de inactivitate, contul de Client înregistrat este șters la 5 ani de la ultima achiziție.
  • 3.2.3 În caz de inactivitate, contul de Client înregistrat este șters la 5 ani de la ultima achiziție.
  • 3.2.4 Clientul poate solicita în orice moment administratorului să-și ștergă contul de Client, trimițând un e-mail administratorului: admin@bolf.com
 • 3.3 În cazul achizițiilor fără înregistrare, Clientul va primi un login și o parolă împreună cu mesajul de confirmare a comenzii, ceea ce îi va permite să își creeze un Cont de Client și în etapa finalizării comenzii, de exemplu, să urmărească stadiul comenzii. îndeplinirea, modificarea adresei de livrare sau returnarea sau reclamația privind produsele achiziționate.
 • 3.4 Administratorul bazei de date de clienți a Magazinului este Bolf Sp. z o. o. cu sediul în Zielona Góra la ul. Kożuchowska 32; Datele cu caracter personal ale clienților sunt prelucrate în conformitate cu art. 6 sectiunea 1 litera b) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 /CE, adică în vederea implementării contractului de vânzare în condițiile prevăzute în prezentul Regulament și pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea contractului pe perioada necesară implementării acestuia în conformitate cu Regulamente și ulterior pentru perioada necesara realizarii scopurilor prevazute in prevederile legii general aplicabile. Datele personale ale clientilor sunt stocate pe perioada necesara finalizarii comenzii in termenii specificati in Regulament, tinand cont de termenele rezultate din implementarea de catre administrator a obligatiilor legale in domeniul vanzarilor online. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru implementarea contractului de vânzare. Nefurnizarea datelor va împiedica procesarea comenzii. Datele cu caracter personal, în măsura în care este necesar pentru furnizarea serviciului, pot fi puse la dispoziția entităților care oferă suport administratorului pe baza serviciilor comandate în conformitate cu acordurile de încredințare a procesării încheiate și entităților și organismelor autorizate conform reglementărilor aplicabile.
 • Administratorul a desemnat un punct de contact electronic legat de Magazinul online destinat comunicării directe cu autoritățile statelor membre, Comisia, Consiliul Serviciilor Digitale: admin@denley.pl Același punct de contact poate fi utilizat de către Client pentru comunicare directă și rapidă cu Administratorul. Comunicarea poate fi realizată în poloneză sau engleză.
 • 3.5 În cazul în care Cumpărătorul își exprimă consimțământul separat, datele personale furnizate pot fi utilizate în alte scopuri în măsura indicată în consimțământ;
 • 3.6 În timpul înregistrării sau ulterior, prin bifarea căsuței corespunzătoare, clientul poate fi de acord să primească un buletin informativ prin e-mail și/sau un buletin informativ prin SMS. Exprimarea consimțământului de mai sus echivalează cu consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Bolf Sp. z o. o., pentru a realiza marketing direct al produselor proprii și pentru a transmite informații comerciale specificate în Legislația privind furnizarea de servicii electronice de la Bolf Sp. z o. o. cu sediul în Zielona Góra. Consimțământul dat este voluntar și poate fi retras în orice moment Dezabonarea de la newsletter prin e-mail și SMS;
 • 3.7 Clienții care și-au înregistrat un cont de Client au acces permanent la datele lor și posibilitatea de a le corecta prin autentificarea în contul lor prin intermediul site-ului www.bolf.ro Indiferent de a avea un cont de Client, fiecare Client are si dreptul de a solicita accesul la informatiile furnizate de acesta constituind date cu caracter personal, dreptul de a rectifica (corecta), sterge sau limita prelucrarea, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul pentru a transfera date. Cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Posibilitatea de a vă exercita drepturile depinde în principal de temeiul legal pe care se bazează prelucrarea specifică. Pentru a aplica drepturile de mai sus, trebuie doar să contactați administratorul : admin@bolf.com
 • 3.8 Bolf Sp. z o. o. poate priva Clientul de dreptul de a utiliza Magazinul Online, precum și să limiteze accesul acestuia la o parte sau la toate resursele Magazinului Online, cu efect imediat, în cazul unei încălcări de către Client a Regulamentelor și în special atunci când Clientul:
  • a. în timpul înregistrării în magazinul online, au furnizat date neadevărate, inexacte sau depășite, care induc în eroare sau încalcă drepturile terților;
  • b. a comis o încălcare a drepturilor personale ale terților prin intermediul magazinului online, în special a drepturilor personale ale altor clienți ai magazinului online;
  • c. a comis alte comportamente care vor fi recunoscute de Bolf Sp. z o. o. pentru comportament neconform cu legea aplicabilă sau cu principiile generale de utilizare a Internetului sau în detrimentul bunului nume al Bolf Sp. z o. o.;
  • d. a postat în Magazinul Online conținutul indicat la pct 3.10 lit a
 • 3.9 O persoană care a fost privată de dreptul de a utiliza magazinul online nu se poate reînregistra fără acordul prealabil al Bolf Sp. z o. o.;
 • 3.10 Clientul este obligat în special să:
  • a. Să nu furnizeze sau să transmită conținut ilegal sau interzis de exemplu, conținut care promovează violența, defăimează sau încalcă drepturile personale și alte drepturi ale terților, servește la tentative de fraudă și stoarcere de fonduri și, în special, conținut care:
   • – sunt incompatibile cu subiectul Magazinului online – declarațiile ar trebui să fie legate de conținutul care apare în Magazinul online,
   • - se referă la probleme tehnice legate de funcționarea Magazinului Online - problemele tehnice trebuie raportate de către Clienți electronic la adresa de e-mail: shop@bolf.ro
   • – conține link-uri,
   • – sunt utilizate pentru a desfășura activități competitive față de Magazinul online, de exemplu, promovarea magazinelor online competitive,
   • – sunt folosite pentru a desfășura activități de publicitate, promovare și marketing interzise, în special prin plasarea de reclame, vânzarea și promovarea de produse, servicii, proiecte, colecții,
   • – incita sau tolera violența împotriva oricărei ființe vii, inclusiv a animalelor,
   • – propaga orice sistem de stat fascist sau totalitar,
   • – incită la ură pe baza diferențelor de gen, sexuale, naționale, etnice, rasiale sau religioase sau pe lipsa confesiunii religioase sau aprobă o astfel de ură;
   • – insultă un grup de persoane sau persoane individuale din cauza apartenenței lor sex, sexuale, naționale, etnice, rasiale sau religioase sau din cauza lipsei oricărei confesiuni religioase;
   • – conțin conținut de natură șovină și misogină, precum și semne de discriminare de gen;
   • – conține blasfemie sau alt conținut ofensator,
   • – încurajează comportamentul periculos sau aprobă un astfel de comportament,
   • – jignesc sentimentele religioase,
   • – poate provoca disconfort altor Clienți, în special prin lipsă de empatie sau respect;
  • b. utilizați Magazinul online într-un mod care să nu interfereze cu funcționarea acestuia, în special prin utilizarea de software sau dispozitive specifice;
  • c. să nu întreprindă acțiuni precum: trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate în magazinul online (spam);
  • d. utilizați Magazinul Online într-un mod care să nu fie incomod pentru alți clienți și Bolf Sp. z o. o.,
  • e. utilizați tot conținutul postat în magazinul online numai pentru uz personal;
  • f. utilizarea magazinului online într-o manieră conformă cu prevederile legii în vigoare pe teritoriul Republicii Polone, cu prevederile Regulamentelor, precum și cu principiile generale de utilizare a Internetului;
 • 3.11 Vânzătorul are dreptul de a elimina conținutul introdus în comentarii (recenzii despre produse) având caracteristicile indicate la punctul. 3.10 lit a., iar în domeniul rămas în conformitate cu legislația general aplicabilă.
 • 3.12 În categoria Contact conține datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor care supraveghează securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Bolf Sp. z o. o. Dacă descoperiți o posibilă încălcare a drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați. Pentru a asigura securitatea datelor clienților noștri, toate observațiile vor fi verificate imediat pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție a datelor prelucrate.
 • 3.13 Informații privind prelucrarea datelor de către site-ul web www.bolf.ro pot fi găsite în Politica de Confidențialitate.

IIIa. Procedura de raportare a conținutului ilegal și interzis

 • 3a.1 Bolf sp. z o. o. a implementat măsuri tehnice și organizatorice care permit oricărei persoane sau entități să raporteze prezența conținutului interzis în Magazinul Online, în special pe cele indicate în Secțiunea III. pct. 3.10 lit a) pe care persoana sau entitatea îl consideră conținut interzis și să prelucreze acel raport în mod nediscriminatoriu.
 • 3a.2 Notificarea menționată la pct 3a.1 se poate face electronic prin completarea formularului de cerere, care este disponibil la link-ul activ https://www.bolf.ro/contact-rum.html vi se cere să completați formularul în întregime înainte de a-l trimite.
 • 3a.3 Depunerea unei cereri este gratuită.
 • 3a.4 Bolf sp. z. o. o. fără întârzieri nejustificate, transmite persoanei care face raportul confirmarea primirii acestuia prin e-mail la adresa de e-mail indicată în cuprinsul formularului.
 • 3a.5 Bolf sp. z o. o. ia în considerare raportul și ia o decizie cu privire la conținutul raportului în timp util (până la 14 zile), nearbitrar, în mod obiectiv și cu diligența.
 • 3a.6 După luarea unei decizii privind aplicarea Bolf sp. z o.o. notifică fără întârziere solicitantul asupra conținutului deciziei de refuzare a luării în considerare a sesizării sau asupra acceptării și hotărârii acesteia în cauză și oferă, de asemenea, informații cu privire la posibilitatea depunerii unei plângeri împotriva deciziei.
 • 3a.7 Luarea în considerare a unui raport poate consta în: eliminarea conținutului raportat (opinie într-un comentariu), suspendarea contului prin care a fost pus la dispoziție conținutul interzis sau ștergerea contului care a distribuit conținutul interzis.
 • 3a.8 În cazul primirii unui ordin împotriva unui anumit conținut ilegal, emis de un organ judiciar sau administrativ autorizat, Vânzătorul va informa Clientul care este destinatarul unui anumit serviciu despre comanda primită și acțiunile întreprinse ca răspuns la aceasta. comandă, cel târziu la momentul luării măsurilor ca răspuns la comandă sau, după caz, la momentul specificat în comandă.

IIIb. Procedura de contestare impotriva deciziei Vanzatorului privind raportarea continutului ilegal si interzis

 • 3b.1 Bolf sp. z o. o. a implementat un sistem intern de raportare și examinare a reclamațiilor privind deciziile privind conținutul interzis
 • 3b.2 Raportorul are dreptul de a depune o plângere împotriva deciziei Vânzătorului privind raportarea conținutului interzis.
 • 3b.3 Vânzătorul va folosi mijloace automate pentru a rezolva reclamațiile, dar aceste mijloace vor fi supuse revizuirii umane.
 • 3b.4 O reclamație poate fi depusă electronic prin formularul de reclamație, care este disponibil la linkul activ https://www.bolf.ro/contact-rum.html. Vi se cere să completați formularul în întregime înainte de a-l trimite.
 • 3b.5 Depunerea unei plângeri este gratuită.
 • 3b.6 Bolf sp. z o. o. fără întârzieri nejustificate, transmite persoanei care depune reclamația confirmarea primirii acesteia prin e-mail, la adresa de e-mail indicată în conținutul formularului menționat la pct. 3b.4.
 • 3b.7 Bolf sp. z o. o. ia în considerare plângerea și ia o decizie în timp util (până la 14 zile), nearbitrar, în mod obiectiv și cu diligența.
 • 3b.8 După luarea unei decizii asupra plângerii, Bolf sp. z o.o. trimite solicitantului conținutul deciziei prin e-mail.
 • 3b.9 În cazul în care reclamația conține suficiente motive pentru ca Vânzătorul să considere că decizia sa de a nu lua măsuri ca răspuns la reclamație este nerezonabilă sau că informațiile la care se referă reclamația nu sunt ilegale și incompatibile cu Regulamentele sau conține informații indicând că acțiunea reclamantului nu justifică măsura luată, Vânzătorul își va revoca decizia fără întârzieri nejustificate.
 • 3b.10 Clientul care este nemulțumit de conținutul deciziilor are dreptul de a alege orice organism extrajudiciar de soluționare a litigiilor atestat de Coordonatorul Serviciilor Digitale pentru soluționarea litigiilor cu privire la aceste decizii, inclusiv în legătură cu reclamațiile care nu au fost soluționate în conformitate cu prezentul Regulament.
 • 3b.11 Vânzătorul va suspenda pentru o perioadă rezonabilă, după emiterea unui avertisment prealabil prin e-mail, luarea în considerare a sesizărilor și reclamațiilor de către entitățile care depun deseori raportări vădit nefondate sau reclamații vădit nefondate.

IIIc. Procedura de notificare a Clientului responsabil pentru furnizarea de conținut ilegal și interzis

 • 3c.1 În cazul în care raportarea conținutului interzis este considerată justificată și sunt întreprinse acțiuni specifice, Vânzătorul informează Clientul responsabil pentru furnizarea conținutului interzis, cu excepția cazului în care datele sale electronice nu sunt cunoscute.
 • 3c.2 Informațiile sunt trimise la adresa de e-mail a Clientului asociată contului din care a fost postat conținutul ilegal sau interzis în Magazinul Online.
 • 3c.3 Informațiile trebuie să includă o justificare a deciziei Vânzătorului. Justificarea include următoarele informații:
  • a. indicarea dacă decizia include eliminarea conținutului interzis, suspendarea contului Clientului de la care provine conținutul interzis sau ștergerea acestui cont,
  • b. fapte și împrejurări în baza cărora a fost luată decizia, inclusiv, după caz, dacă decizia a fost luată pe baza unui raport întocmit de o altă persoană (o altă entitate) sau pe baza activităților de verificare voluntară desfășurate pe inițiativa Vânzătorului și, atunci când este absolut necesar – identitatea persoanei care raportează,
  • c. acolo unde este cazul, informații despre utilizarea mijloacelor automatizate în luarea deciziilor, inclusiv dacă o decizie a fost luată în legătură cu conținutul detectat sau identificat folosind mijloace automate;
  • d. în cazul în care decizia se referă la conținut potențial ilegal, o indicare a temeiului juridic pe care se bazează decizia și o explicație a motivelor pentru care informațiile sunt considerate a fi conținut ilegal pe această bază;
  • e. în cazul în care decizia se bazează pe presupusa nerespectare a conținutului cu Regulamentele, o indicare a temeiului din Regulamente pe care se întemeiază decizia și o explicație a motivelor pentru care conținutul este considerat incompatibil cu Regulamentul;
  • f. informații clare și prietenoase pentru Client cu privire la posibilitățile de a face recurs împotriva deciziei, în special prin depunerea unei plângeri, soluționarea extrajudiciară a litigiilor și căi de atac judiciare.
 • 3c.4 Vânzătorul va suspenda contul Clientului pentru o perioadă rezonabilă, după un avertisment prealabil trimis prin e-mail, în cazul postării frecvente a conținutului ilegal sau interzis în Magazin.

IV. Procedura pentru încheierea unui contract de vânzare și realizarea unei comenzi

 • 4.1 Pentru a încheia un Contract de vânzare prin intermediul Magazinului Online, vă rugăm să vizitați site-ul www.bolf.ro, să selectați mărfurile, marca, culoarea și dimensiunea acestora și să luați măsuri tehnice suplimentare pe baza mesajelor afișate clientului și a informațiilor disponibile. pe site;
 • 4.2 Clientul selectează produsele comandate adăugându-le în coș;
 • 4.3 La plasarea unei Comenzi - pana la apasarea butonului "Comanda si plateste" - Clientul are posibilitatea de a modifica datele introduse si selectarea produselor. În acest scop, vă rugăm să urmăriți mesajele afișate Clientului și informațiile disponibile pe site;
 • 4.4 După ce Clientul care utilizează Magazinul Online furnizează toate datele necesare, va fi afișat un rezumat al comenzii plasate. Rezumatul comenzii dumneavoastră va include informații referitoare la:
  • a. subiectul comenzii,
  • b. prețul unitar și total al produselor comandate și costurile de livrare,
  • c. metoda de plata selectata,
  • d. metoda de livrare selectata,
  • e. termeni de livrare
 • 4.5 Pentru a trimite o Comandă este necesar să acceptați conținutul Regulamentului, să furnizați datele personale marcate ca obligatorii și să apăsați butonul Comand cu obligația de a plăti.
 • 4.6 În termen de 14 zile de la momentul plasării comenzii, clientul va primi informații la adresa de e-mail indicată în comandă, inclusiv o solicitare de a posta o opinie despre produsul achiziționat și/sau tranzacția efectuată în magazinul Bolf.ro, care poate fi postat pe site-ul Bolf.ro;
 • 4.7 În cazul în care Clientul și-a dat consimțământul menționat la pct 3,7 lit. b) servicii:
  • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polonia, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Köln, Germania, Registrul Comerțului (HRB) 32735, Număr de identificare fiscală UE: DE 812 947 877
  • Okazje Group Sp. z o. o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Varșovia, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 SUA
  va avea dreptul de a contacta Clientul prin adresa de e-mail indicată în comandă cu o solicitare de a oferi o opinie asupra produsului achiziționat prin completarea unui sondaj. Opiniile obtinute in acest fel despre produse, servicii, entitati care vand sau presteaza servicii ofera altor Cumparatori informatii importante cu privire la calitatea produselor si serviciilor din magazinele online.
 • 4.8 Trimiterea Comenzii de către Client constituie o declarație de voință care urmează să fie încheiată cu Bolf Sp. z o. o. Contracte de vânzare, în conformitate cu Regulamentul;
 • 4.9 Contractul de vânzare este încheiat în limba română, cu conținut în concordanță cu Regulamentul la momentul confirmării acceptării Comenzii de către Bolf sp. z o.o.
 • 4.10 Promoțiile nu pot fi combinate între ele. Este posibil să utilizați un cod de reducere într-o singură comandă.

V. Achiziția de produse ca parte a unei livrări intracomunitare de produse în cadrul UE pentru contribuabilii de TVA identificați în scopul tranzacțiilor intracomunitare

 • 5.1 Când o activitate/tranzacție este considerată livrare intracomunitară de marfă? O activitate este considerată livrare intracomunitară de marfă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:
  • a. mărfurile sunt exportate de pe teritoriul țării, înțeles ca fiind teritoriul Republicii Polone, și sunt efectuate în scopul îndeplinirii activităților prevăzute la art. 7 din legislația aplicabilă TVA pe teritoriul unui stat membru al Uniunii europene, altul decât teritoriul Poloniei;
  • b. tranzacția a fost efectuată în beneficiul unui contractant care este plătitor de TVA identificat în scopul tranzacțiilor intracomunitare în cadrul UE;
 • 5.2 Cine este contrapartea la tranzacțiile intracomunitare? Contrapartea este un plătitor de TVA identificat pentru tranzacții intracomunitare în interiorul UE (adică are un număr de TVA UE valid) sau este o persoană juridică sau fizică neplătitoare de TVA identificată pentru tranzacții intracomunitare în UE (adică are un UE valid). număr de TVA);
 • 5.3 Pentru a efectua o livrare intracomunitara de marfa in magazinul nostru va rugam sa selectati "Firmă" in detaliile comenzii, sa selectati tara de destinatie de livrare si sa selectati optiunea "Sunt platitor de TVA UE. Comand fara TVA si ma angajez să plătesc în țara mea”. După verificarea pozitivă a datelor contractantului, inclusiv a numărului de TVA UE, vă vom emite o factură cu o cotă de TVA 0 în conformitate cu reglementările actuale;

VI. Livrarea

 • 6.1 Livrarea produselor are loc în țările enumerate pe site click la adresa furnizată de client la plasarea comenzii;
 • 6.2 Livrarea mărfurilor comandate are loc prin firmele de curierat: Urgent Cargus, Fan Curier sau prin ridicarea de la punct de colectare FunBox Fan Curier, sau de la magazinul staționar la adresa ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra-Polonia. Costurile de livrare sunt detaliate pe site click.
 • 6.3 Termenul de livrare este de 3-4 zile lucratoare de la data trimiterii Comenzii catre Client.
 • 6.4 Clienții pot accesa aceste reglementări în orice moment prin link-ul de pe pagina principală a site-ului bolf.ro, le pot descărca și tipări. Prevederile esențiale ale Contractului de vânzare a mărfurilor sunt înregistrate, securizate, puse la dispoziție și confirmate Clientului prin transmiterea Clientului a unei facturi electronice în sensul legislației aplicabile TVA.

VII. Prețuri și modalități de plată

 • 7.1 Prețurile produselor sunt exprimate în LEI și includ toate componentele, inclusiv TVA , taxele vamale și toate celelalte componente;
 • 7.2 Clientul poate plăti pentru produse prin :
  • a. transfer bancar traditional: UniCredit Banc: nr cont: RO44BACX0000001739372000 SWIFT : BACXROBU ;
  • b. plata online prin sistemul PAYU
  • c. plata cash la curier;
 • 7.3 Comenzile cu opțiunea ramburs ( plata la livrare) pot fi plasate numai până la suma maximă de 1199 LEI. Comenzile ce depășesc suma de 1199 LEI sunt procesate numai cu opțiunea de plată transfer bancar sau online.

VIII. Dreptul legal de retragere din contract

 • 8.1 Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare încheiat în termen de 100 zile fără a indica un motiv și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor specificate la punctele 8.6., 8.8.
 • 8.2 Termenul limită pentru retragere:
  • a. contractul de vânzare începe cu intrarea în posesia Bunurilor de către Consumatorul sau un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, iar în cazul unui contract de vânzare care acoperă multe Bunuri care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - cu luarea în posesie a ultimelor Bunuri, loturi sau părți ale acestora,
  • b. pentru alte contracte - de la data încheierii contractului.
 • 8.3 Consumatorul se poate retrage din contract prin transmiterea către Vânzător a unei declarații de retragere din contract (inclusiv o declarație sub forma unei scrisori trimise prin e-mail, folosind formularul șablon disponibil pe site-ul Magazinului, prin depunerea unei declarații pe site-ul Magazinului). Detalii adresa: Bolf Sp. z o. o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel: 0040357630003 (luni-vineri 09-17:00. email: shop@bolf.ro. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acesteia.
 • 8.4 În cazul retragerii din contractul de vânzare, contractul se consideră neîncheiat.
 • 8.5 Vânzătorul va returna nu mai târziu 14 zile de la data primirii declarației Consumatorului de retragere din contract, toate plățile efectuate de către Consumator, inclusiv costurile de livrare a Bunurilor, sub rezerva punctului 8.7. Vânzătorul returnează plata folosind aceeași metodă de plată ca cea folosită de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare, care nu implică niciun cost pentru el. Vânzătorul poate reține returnarea plăților primite de la Consumator până când acesta primește Bunurile înapoi sau până când Consumatorul oferă dovada trimiterii acestora înapoi, în funcție de evenimentul care are loc primul.
 • 8.6 În cazul în care Consumatorul a ales o metodă de livrare a Bunurilor, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de Vânzător, Vânzătorul nu este obligat să returneze Consumatorului orice costuri suplimentare suportate.
 • 8.7 Consumatorul este obligat sa returneze Bunurile Vanzatorului imediat, dar nu mai tarziu de 100 zile de la data la care s-a retras din contract. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să returnați Bunurile înainte de expirarea acestuia. Vă rugăm să ne trimiteți articolul înapoi la următoarea adresă:
  Paxy – BOLF, Ogorului 3G (depozit FAN Courier), 410554 Oradea, Tel. 0040 357 630 003.
 • 8.8 Consumatorul este obligat să suporte costurile de transport pentru returnare a produselor.
 • 8.9 Consumatorul poate utiliza una dintre formele de returnare a Bunurilor oferite de Vânzător: trimiterea returului prin orice Firma de curierat disponibilă în zona apropiată a Consumatorului Detalii și instrucțiuni de livrare sunt disponibile la: lhttps://www.bolf.ro/Returnari-cterms-rum-800.html. În cazul în care retragerea din contract are loc după emiterea unei facturi electronice, cumpărătorul va primi o factură electronică pe email-Corectare Factură la care își dă acordul.
 • 8.10 Consumatorul este răspunzător pentru orice reducere a valorii Bunurilor rezultată din utilizarea acestora într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Bunurilor.
 • 8.11 Consumatorul nu are dreptul de a returna produsele în următoarele cazuri:
  • a. în cazul în care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, fabricat după specificațiile consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor individuale ale acestuia;
  • b. în care obiectul serviciului este un articol livrat în ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea coletului din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă coletul a fost deschis după livrare.

Dreptul voluntar de retragere din contract-Retur

 • 9.1 Indiferent de dreptul legal al Consumatorului de a se retrage din contract și de a returna Bunurile Vânzătorului specificat în Capitolul VIII al Regulamentelor, este introdus dreptul de retragere voluntară din contract și de returnare a Bunurilor către Vânzător specificat în acest capitol.
 • 9.2 Consumatorul are dreptul de a se retrage voluntar din contractul de vânzare încheiat în termen de 100 de zile fără a indica un motiv și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor specificate la punctele 9.8., 9.10.
 • 9.3 Termenul limită pentru retragerea voluntară:
  • a. din contractul de vânzare începe cu consumatorul sau un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia Bunurilor, iar în cazul unui contract de vânzare care acoperă multe Bunuri care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - cu intrarea în posesia ultimelor Bunuri, loturi sau părți ale acestora,
  • b. pentru alte contracte - de la data încheierii contractului.
 • 9.4 Consumatorul se poate retrage voluntar din contract prin depunerea unei declarații către Vânzător (inclusiv o declarație sub forma unei declarații trimise prin e-mail la adresa: shop@bolf.ro, folosind formularul disponibil pe site-ul Magazinului, prin depunerea unei declarații. Adresa de retur unde trebuie trimise produsele: Paxy – BOLF, Ogorului 3G (depozit FAN Courier), 410554 Oradea, Tel. 0040 357 630 003. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acesteia.
 • 9.5 În sensul acestor reglementări și al funcționării Magazinului, „retragerea voluntară din contract” va fi denumită și „retur”.
 • 9.6 În cazul retragerii din contractul de vânzare, contractul se consideră neîncheiat.
 • 9.7 Vânzătorul va returna banii pentru produse nu mai târziu de 14 zile de la data primirii produselor la adresa de retur, toate plățile efectuate de către Consumator, inclusiv costurile de livrare a Bunurilor, sub rezerva punctului 9.8. Vânzătorul va returna banii folosind aceeași metodă de plată ca cea folosită de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare, care nu implică niciun cost pentru el. Vânzătorul poate reține returnarea banilor primiti de la Consumator până când acesta primește produsele returnate înapoi sau până când Consumatorul oferă dovada trimiterii acestora înapoi, în funcție de evenimentul care are loc primul.
 • 9.8 În cazul în care Consumatorul a ales o metodă de livrare a Bunurilor, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de Vânzător, Vânzătorul nu este obligat să returneze Consumatorului orice costuri suplimentare suportate.
 • 9.9 Consumatorul este obligat sa returneze produsele Vanzatorului nu mai tarziu de 100 de zile din ziua de când a primit produsele. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să returnați produsele înainte de expirarea acestuia. Vă rugăm să ne returnați Produsele la adresa: Paxy – BOLF, Ogorului 3G (depozit FAN Courier), 410554 Oradea, Tel. 0040 357 630 003.
 • 9.10 Consumatorul este obligat să suporte costurile directe de returnare a produselor.
 • 9.11 Consumatorul poate trimite coletul la retur cu orice firmă de curierat. Detalii și instrucțiuni de livrare sunt disponibile la https://www.bolf.ro/Returnari-cterms-rum-800.html . Dacă retragerea voluntară din contract are loc după emiterea unei facturi electronice, cumpărătorul va primi o Corectă a Facturii, la care își dă acordul.
 • 9.12 Consumatorul este răspunzător pentru orice reducere a valorii Bunurilor rezultată din utilizarea acestora într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Bunurilor.
 • 9.13 Prelungirea termenului legal de depunere a unei declarații de retragere din contractul de vânzare și de returnare a Bunurilor către Vânzător de la 14 zile la 30 de zile este un drept care nu constituie o condiție pentru exercitarea dreptului legal al Consumatorului de a se retrage din contract. și returnarea produselor Vânzătorului specificate în Capitolul VIII din Regulament sau nu limitează în niciun fel acest drept.
 • 9.14 Un exemplu de procedură prin care Consumatorul își exercită dreptul de retragere voluntară din contract este descris în fila „Schimburi și retururi” a Magazinului, care este dedicată doar returului la care se face referire în acest capitol din Regulament.
 • 9.15 Consumatorul nu are dreptul la un drept voluntar de a se retrage din contract în cazul contractelor:
  • a. în care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, fabricat după specificațiile consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor individuale ale acestuia;
  • b. în care obiectul serviciului este un articol livrat în ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea coletului din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă coletul a fost deschis după livrare.

X. Reclamații privind produsele și garanția

 • 10.1 Vânzătorul este obligat să livreze produse fără defecte și este răspunzător față de Clientul care este Consumator pentru nerespectarea Bunurilor cu contractul (Garanție) în condițiile prevăzute în Legea privind drepturile consumatorilor. Răspunderea Vânzătorului în temeiul garanției este exclusă în raport cu Clienții care nu sunt consumatori.
 • 10.2 Reclamația privind produsul cumpărat se poate depune prin email la adresa: retur@bolf.ro
 • 10.3 La depunerea unei reclamații, Vânzătorul recomandă furnizarea datelor de contact ale Clientului, descriind în detaliu motivele reclamației și solicitările față de Vânzător și, dacă este posibil, atașarea unui document care confirmă vânzarea sau o fotocopie a acestuia.
 • 10.4 Vânzătorul se obligă să ia în considerare fiecare reclamație în termen de 14 zile de la data primirii acesteia. Vânzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul despre acțiunile întreprinse și rezultatul reclamației.
 • 10.5 Clientul care își exercită drepturile în temeiul garanției este obligat să:
  • a. returneze produsul care va fi supus reparației sau înlocuirii la dispoziția Vânzătorului.
  • b. în cazul retragerii din contract, returnați produsele pe cheltuiala Vânzătorului la următoarea adresă: Paxy – BOLF
   Ogorului 3G (depozit FAN Courier)
   410554 Oradea
   Tel. 0040 357 630 003.
 • 10.6 Pentru a permite Vânzătorului să preia produsele, Clientul va trimite produsele la adresa de retur cu orice firma de curierat. Rugăm să indicați in formularul de reclamatie toate cheltuielile suportate de transport si produse. Banii vor fi returnati in contul iban al clientului, ce va fi scris in formularul de reclamatie. Cele de mai sus se aplică returului de Bunuri în cazul retragerii din contract conform prevederilor de garanție.
 • 10.7 În cazul unei reclamații justificate, costurile de înlocuire sau reparație, inclusiv costul de expediere aferent reclamației, a Bunurilor vor fi suportate de către Vânzător.
 • 10.8 În procedura de reclamație de către Client care nu este un Consumator, Vânzătorul nu prevede posibilitatea soluționării extrajudiciare a litigiului.
 • 10.9 Bolf Sp. z o. o. nu este producător de produse . Producătorul este răspunzător pentru garanția Bunurilor vândute în condițiile și pentru perioada indicate în cardul de garanție. În cazul în care documentul de garanție prevede o astfel de posibilitate, Clientul își poate depune reclamațiile în temeiul garanției direct la centrul de service autorizat a cărui adresă este inclusă în cardul de garanție.
 • 10.10 În cazul în care reclamația este acceptată după emiterea unei facturi electronice, cumpărătorul va primi o factură electronică corectivă, cu care este de acord.

XI. Reclamații privind furnizarea de servicii electronice.

 • 11.1 Bolf Sp. z o. o. ia măsuri pentru a asigura funcționarea pe deplin corectă a Magazinului, în măsura în care rezultă din cunoștințele tehnice actuale și se angajează să înlăture orice nereguli semnalate de Clienți într-un timp rezonabil;
 • 11.2 Clientul este obligat să notifice imediat Bolf Sp. z o. o. despre orice nereguli sau întreruperi în funcționarea site-ului Magazinului Online;
 • 11.3 Clientul poate raporta neregulile legate de funcționarea Magazinului în scris la următoarea adresă: Bolf Sp. z o. o., Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, prin e-mail la: shop@bolf.ro sau folosind formularul de contact;
 • 11.4 În reclamație, Clientul trebuie să furnizeze numele și prenumele său, adresa de corespondență, tipul și data apariției neregulii legate de funcționarea Magazinului;
 • 11.5 Bolf Sp. z o. o. se angajează să ia în considerare fiecare reclamație în termen de 14 zile, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, să informeze Clientul în acest termen când va fi luată în considerare reclamația;

XII.Dispoziții finale

 • 12.1 Bolf Sp. z o. o. este proprietarul tuturor fotografiilor, graficelor, siglelor produselor și are drepturi de autor depline asupra acestora. Bolf Sp. z o. o. are, de asemenea, licențe corespunzătoare pentru utilizarea fotografiilor utilizate pentru a crea bannere publicitare. Copierea, modificarea, partajarea și publicarea acestora, precum și utilizarea lor în scopuri de vânzare sunt interzise și pot duce la sancțiuni penale. Bolf Sp. z o. o. nu permite utilizarea, diseminarea sau distribuirea acestora fără cunoștință și acordul scris, sub sancțiunea încălcării drepturilor de autor și a furtului de proprietate intelectuală;
 • 12.2 Soluționarea oricăror litigii apărute între Bolf Sp. z o. o. iar Clientul care este Consumator va fi supus instanțelor competente în conformitate cu prevederile prevederilor relevante ale Codului de procedură civilă.
 • 12.3 Soluționarea oricăror litigii apărute între Bolf Sp. z o. o. operatorul unui magazin online și un Client care nu este Consumator vor fi supuși instanțelor care au jurisdicție asupra sediului social al Bolf Sp. z o. o.,
 • 12.4 În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor pentru consumatori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE ( Regulamentul ODR în litigiile consumatorilor) (MO UE nr. 165, p. 1), Clienții fiind consumatori au dreptul de a soluționa litigiile cu antreprenorii care încheie contracte de vânzare online sau contracte de prestare de servicii, pe cale extrajudiciară prin intermediul platformei online UE. Puteți depune o reclamație folosind formularul disponibil la: https://ec.europa.eu/consumers/odr Adres e-mail Bolf Sp. z o.o. în scopul efectuării acestei proceduri: shop@bolf.ro.
 • 12.5 Un client care este consumator din Romania are dreptul de a examina plângeri și de a depune reclamații: 1) prin activități de mediere ale inspectorilor judeteni de inspecție comercială, 2) în fața instanțelor permanente de arbitraj pentru consumatori ale inspectorilor judeteni de inspecție comercială.
 • 12.6 În problemele care nu sunt reglementate de prezentele Regulamente, se aplică prevederile legislației române, inclusiv Codul civil, Legea privind drepturile consumatorilor, Legea privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice, Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe și alte prevederi relevante ale legislației naționale aplicabile.
 • 12.7 Părțile exclud aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri.
 • 12.8 Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul din motive importante, în special modificări ale prevederilor legale sau modificări tehnologice. Pentru contractele încheiate înainte de modificările reglementărilor se aplică reglementările în vigoare la momentul încheierii contractului.
 • 12.9 Cu 14 zile înainte de intrarea în vigoare planificată a modificării regulamentului, Clientului i se va trimite un e-mail cu un extras atașat al modificărilor din regulament.
pixel