Drepturi de autor

@Copyright Compania cu răspundere limitată Bolf Sp z.o.o. este proprietarul tuturor celor publicate pe site-ul www.bolf.ro conținut, inclusiv în special fotografii ale produselor, grafică și logo-uri și deține drepturi de autor complete asupra acestora, care sunt protejate în conformitate cu prevederile Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Bolf Sp. z o.o. are de asemenea, licențele corespunzătoare pentru a utiliza imaginile folosite pentru a crea publicități banner. Bolf Sp. z o.o. interzice categoric utilizare acestor lucruri, în special utilizarea, copierea, sau distribuirea acestora, fără acordul scris prealabil către Bolf Sp. z o.o. ignoranța celor menționate mai sus se va pedepsi conform legii în vigoare pentru încălcarea dreptului de autor și aplicarea procedurilor penale. Copierea, prelucrarea, partajarea și publicarea, precum și utilizarea în scop de vânzare, integral sau parțial, a oricăror lucrări-poze, grafică, logo, conținut, descrierea produselor, care constituie obiectul drepturilor Bolf Sp. z o.o. este interzisă și poate duce la sancțiuni civile și penale.
pixel