Informații suplimentare

Conectează contul cu alt serviciu

Datele tale

Contul tău

Administratorul Datelor Tale personale este Bolf Sp. z o.o. Sp.k. cu sediul în Zielona Góra, ul Kożuchowska 32 înregistrată sub numărul: 0000529285 în Registrul Antreprenorilor Registrului Curții Naționale păstrat de Judecătoria Sectorului din Zielona Góra - Secția a VIII-a comercială a Registrului Curții Naționale, NIP: 9291861928, REGON 360003583. Datele tale sunt prelucrate în baza art. 6.ust. 1 lit. b) Regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului (UE) 2016/679.
Administratorul Datelor Tale personale este Bolf Sp. z o.o. Sp.k. cu sediul în Zielona Góra, ul Kożuchowska 32 înregistrată sub numărul: 0000529285 în Registrul Antreprenorilor Registrului Curții Naționale păstrat de Judecătoria Sectorului din Zielona Góra - Secția a VIII-a comercială a Registrului Curții Naționale, NIP: 9291861928, REGON 360003583. Datele tale sunt prelucrate în baza art. 6.ust. 1 lit. b) Regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 /WE, în vederea executării contractului și pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate , înainte de încheierea contractului pentru perioada necesară punerii sale în aplicare în condițiile stabilite în Regulamente și ulterior pentru perioada necesară pentru atingerea obiectivelor prevăzute în dispozițiile legislației în general aplicabile. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru implementarea contractului de vânzare. Refuzarea de distribuire a Dvs datelor va împiedica executarea comenzii Dvs. Datele cu caracter personal, în măsura în care este necesar pentru efectuarea serviciului, pot fi puse la dispoziția entităților care oferă asistență administratorului pe baza serviciilor externalizate, în conformitate cu acordurile de prelucrare încheiate, precum și a entităților și organismelor autorizate în temeiul dispozițiilor aplicabile. Cu consimțământul separat, datele cu caracter personal furnizate pot fi utilizate în alt scop, în măsura indicată în consimțământ. Fără acordul Dvs, pe baza datelor furnizate, nu se vor lua decizii automat și nu vor fi supuse profilării. Fiecare persoană are dreptul de a-și accesa datele și de a rectifica, șterge, limita prelucrarea, dreptul de a transfera date sau de a obiecta la prelucrarea lor și în cazul consimțământului, dreptul de a le retrage în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor înainte de concediere. Posibilitatea exercitării anumitor drepturi legale depinde, în principiu de baza legală pe care se bazează prelucrarea concretă. În problemele legate de protecția datelor, puteți contacta responsabilul pentru protecția datelor prin e-mail: iod@bolf.com Persoana vizată are dreptul să depună o reclamație la președintele Biroului de protecție a datelor cu caracter personal, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale personale încalcă prevederile legislației aplicabile în general. Pentru mai multe informații despre datele personale procesate ca parte a site-ului web, inclusiv datele colectate automat, consultați Politica de confidențialitate.
[mai multe infomații]
Câmpurile marcate cu asterix sunt obligatorii

Dacă aveți cardul nostru de reducere din plastic, introduceți numărul acestuia. Astfel veți obține reduceri ca în magazinele noastre tradiționale.

pixel