Carduri cadou - regulament

REGULAMENTUL DE COMANDARE SI UTILIZARE
E-CARDULUI CADOU Bolf.ro- PENTRU CLIENȚII INDIVIDUALI

§ 1.

 • Termenii utilizați în acest regulament înseamnă:
 • 1) emitentul cardului cadou (denumit în continuare: Emitent) – "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" cu sediul în Zielona Góra îregistrată sub numărul: 0000518284 în Registrul Întreprinzătorilor Registrului Tribunalului Național de către Judecătoria Zielona Góra - Secția a VIII-a Comercială a Registrului Tribunalului Național, NIP: 9291861064, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora;
 • 2) E-cardul cadou (denumit în continuare: E-card)–o formă de bon în format electronic de valoare generată de Emitent sub forma unui cod numeric și cu litere (înregistrat în formă digitală confirmând dreptul Utilizatorului său de a schimba valorile încasate pe E-Cardul Cadou cu bunuri, cu o anumită dată de expirare, cu informații atribuite electronic despre valoarea E-Cardului, cu condiția ca Cardul să nu fie nici un card de plată, nici un instrument de monedă electronică în sensul legii aplicabile, în special, e-cardul cadou nu face obiectul Legii privind impozitul pe bunuri și servicii și prin urmare, Emitentul emite doar documentul de emitere a E-Cardului sau o notă de debit către Client; E-cardurile nu pot fi utilizate într-un alt magazin al Expozantului decât cel indicat pe E-Card;
 • 3) Client – o persoană care obține E-Cardul de la Emitent;
 • 4) Utilizator - fiecare purtător de e-card;
 • 5) valoarea de utilizat - suma alocată e-cardului aleasă de către Client, până la care Utilizatorul poate achiziționa bunuri oferite spre vânzare în magazinul Expozantului relevant; valoarea alocată e-cardurilor în magazinul Bolf.ro constituie: 100 ron, 200 ron sau 300 ron;
 • 6) magazin– magazin online condus la adresa https://www.bolf.ro/, ce permite utilizarea e-cardului
 • 7) regulamentul magazinului-regulamentul magazinului online Bolf.ro disponibil la: Termeni și Condiții
 • 8) consumator - o persoană fizică care efectuează un act juridic care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională și o persoană fizică care efectuează un act juridic care are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională, atunci când din conținutul acestei activități rezultă că nu este de natură profesională; natura pentru persoana respectivă, rezultată în special din obiectul activității sale de afaceri puse la dispoziție în baza prevederilor privind Registrul Central și Informațiile privind activitatea economică;
 • 9) tranzacție – operațiune efectuată cu ajutorul E-Cardului, constând în schimbul E-Cardului pe produse, unde fiecare E-Card, n perioada de valabilitate, acesta poate fi utilizat de către Utilizator de mai multe ori până la epuizarea valorii unui anumit E-Card; după ce tranzacția epuizează valoarea unui E-Cardului dat, drepturile care decurg din E-Card expiră, iar Utilizatorul acestuia nu are pretenții față de Emitent pentru obținerea E-Cardului, în special cu privire la suma plătită pentru achiziționarea acestuia sau la valoarea de utilizat.

§ 2.

 • 1. E-Cardurile au forma unui cod litere, care este un purtător electronic de valoare care trebuie utilizat, introdus în reprezentarea grafică a E-Cardului.
 • 2. Cardul este folosit doar pentru a finaliza tranzacția.
 • 3. E-Cardul are o perioadă de valabilitate, adică valoarea acumulată pe E-Card poate fi schimbată cu bunuri numai în perioada indicată pe E-Card.. Perioada de valabilitate a E-Cardului este de 12 luni de la data cumpărării acestuia de catre Client. După expirarea perioadei de valabilitate, E-Cardul expiră, iar Utilizatorul său nu are nicio pretenție față de Emitent pentru obținerea E-Cardului, în special în ceea ce privește suma plătită pentru achiziționarea acestuia sau valoarea care urmează să fie utilizată.
 • 4. Emitentul E-Cardului nu este responsabil pentru erorile Clientului la crearea/generarea E-Cardului care au ca rezultat livrarea acestuia către persoana greșită (de exemplu, adresa de e-mail incorectă a Utilizatorului). Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a raporta pierderea sau deteriorarea E-Cardului pentru a-l bloca. E-Cardul este blocat imediat, cel târziu în următoarea zi lucrătoare.
 • 5. Clientul care este consumator are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare a E-Cardului în termen de 14 zile de la data achiziției. Livrarea E-Cardului la adresa Utilizatorului indicată de Client. Dreptul de retragere din contractul de cumpărare a E-Cardului nu se aplică dacă se utilizează valoarea acumulată pe E-Card. În ceea ce privește retragerea din contract, conținutul pct VIII din regulamentul magazinului, cu modificările rezultate din prezentul regulament. În special, o declarație de retragere poate fi depusă într-un e-mail trimis la următoarea adresă a Emitentului: shop@bolf.ro și nu solicită Clientului să returneze fizic E-Cardul. În acest caz, dezactivarea E-Cardului va avea loc imediat, cel târziu în următoarea zi lucrătoare de la data primirii de către Emitent a mesajului despre retragerea de către Client din contractul de cumpărare a E-Cardului.
 • 6. Prin retragerea din contractul de cumpărare a E-Cardului (adică prin trimiterea unui e-mail despre retragerea din achiziția E-Cardului), Clientul garantează că până la dezactivarea E-Cardului, Utilizatorul nu o va folosi. În cazul în care Utilizatorul utilizează E-Cardul în perioada dintre primirea e-mailului Clientului despre retragerea din contractul de cumpărare a E-Cardului și dezactivarea acestuia, Emitentul va fi eliberat de obligația de a returna Clientului prețul plătit pentru E-Card.

§ 3.

 • 1. Condiția pentru trimiterea E-Cardului către Utilizator este completarea acestuia de către Client cu valoare, pentru a putea fi utilizat.
 • 2. Emitentul nu este responsabil pentru consecințele incapacității de a utiliza E-Cardul care rezultă din circumstanțe pentru care nu este responsabil, în special în ceea ce privește expirarea perioadei de valabilitate a E-Cardului sau valoarea prea mică pentru a fi utilizată în raport cu prețurile bunurilor oferite în magazin.
 • 3. Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea corectă și securitatea E-Cardului Dvs. Emitentul nu este responsabil pentru deteriorarea sau pierderea E-Cardului care a avut loc după ce E-Cardul a fost livrat Utilizatorului.
 • 4. Emitentul nu este parte în relația juridică dintre Utilizator și Client.

§ 4.

 • 1. E-Cardul poate fi utilizat doar de către un Utilizator care are un cont în magazin și este logat.
 • 2. E-Cardul poate fi achiziționat de către Client folosind aplicația furnizată de Emitent la www.bolf.ro
 • 3. În scopul achiziției E-cardului Clientul este obligat să urmeze procedura indicată în aplicație. E-cardul este disponibil doar în format electonic
 • 4. Utilizând aplicația, Clientul are dreptul de a determina următorii parametri ai E-Cardului: valoarea nominală a E-Cardului (valoarea care trebuie utilizată), datele utilizatorului (adresă de e-mail), data livrării, mesaj text personalizat pentru Utilizator.

§ 5.

 • 1. Utilizatorul poate folosi E-Cardul, activat anterior de către Client prin completarea acestuia cu valoarea de utilizat.
 • 2. E-cardurile nu pot fi schimbate cu bani.
 • 3. Pentru a proteja interesele Clientului sau Utilizatorului, Emitentul își rezervă dreptul de a bloca temporar utilizarea E-Cardului la solicitarea Clientului sau respectiv Utilizatorului.
 • 4. Utilizatorul realizează e-cardul prin introducerea codului unic al e-cardului în locul marcat clar pentru utilizarea e-cardului la finalizarea achiziției în magazin: „Spațiu pentru introducerea codului” și un cod PIN unic.Valoarea coșului de cumpărături va fi redusă cu valoarea de utilizat înregistrată în ziua efectuării achizițiilor pe E-Card. Tranzacția echivalează cu o achiziție și este supusă fiscalizării.
 • 5. Dacă numărul PIN este introdus incorect de trei ori, cardul va fi blocat. E-Cardul poate fi deblocat apelând la numărul Biroului Serviciului Clienți Bolf.ro: 0040 357 630 003. E-Cardul se citește numai în mediul electronic, adică fiecare operațiune este verificată în ceea ce privește admisibilitatea acesteia și determinarea valorii de utilizat în magazin.
 • 6. În cazul în care valoarea bunurilor achiziționate de către Utilizator depășește valoarea de utilizat, tranzacția poate fi finalizată cu condiția ca Utilizatorul să plătească diferența în modul indicat în regulamentul magazinului.
 • 7. În cazul în care prețul bunurilor achiziționate de către Utilizator este mai mic decât valoarea de utilizat, atunci suma rămasă pe E-Card poate fi utilizată în timpul tranzacțiilor ulterioare în perioada de valabilitate a E-Cardului. Nu este posibilă achitarea în numerar a părții neutilizate din valoarea E-Cardului.
 • 8. Clientul poate folosi un singur E-Card într-o singură comandă. E-Cardurile nu pot fi combinate.
 • 9. Utilizarea E-Cardului poate fi combinată cu codurile de reducere deținute de Utilizator.

§ 6.

 • 1. E-Cardul poate fi utilizat de mai multe ori în perioada de valabilitate menționată în pct § 2 art. 3 din prezentul regulament, până când se efectuează tranzacții care epuizează valoarea E-Cardului sau până când acesta este blocat la solicitarea Clientului sau Utilizatorului.
 • 2. În cazul pierderii E-Cardului, acesta poate fi blocat de către Emitent pe baza unei notificări făcute de către Utilizator prin intermediul Biroului Serviciului Clienți Bolf.ro: 0040 357 630 003 sau mesaj trimis prin email la adresa: shop@bolf.ro . Emitentul nu este responsabil pentru tranzacțiile efectuate de Utilizatorul E-Cardului înainte de notificare. O condiție prealabilă pentru blocarea Cardului este furnizarea numărului de cod atribuit E-Cardului de către Utilizator.
 • 3. Emitentul are dreptul de a refuza utilizarea E-Cardului în următoarele cazuri:
  • a. data de expirare a E-Cardului sau expirarea acestuia;
  • b. lipsa valorii care să fie utilizată pe E-Card
  • c. apariția unor probleme tehnice care împiedică implementarea E-Cardului, care au apărut din motive independente de voința Emitentului.
 • 4. Utilizarea E-Cardului de către Utilizator constituie o tranzacție valabilă chiar și atunci când Utilizatorul intră în posesia E-Cardului într-o manieră neautorizată, cu excepția cazului în care E-Cardul, în ciuda raportării blocării, nu este blocat de Emitentul Cardului în termenul specificat în regulamentul actual.
 • 5. Returnarea bunurilor achiziționate cu utilizarea E-Cardului de către Utilizator este posibilă în condițiile aplicabile în magazin. Utilizatorul care a returnat bunurile va primi o rambursare pe un card cadou digital emis în format PDF cu valoarea bunurilor returnate.

§ 7.

 • 1. Clientul sau Utilizatorul căruia Clientul i-a transferat drepturile de la achiziționarea E-Cardului are dreptul de a depune o plângere Emitentului din cauza nerespectării contractului a E-Cardului achiziționat, în special în cazul necorespunzătoe. valoarea E-Cardului, ilizibilitatea acestuia sau neregulile în funcționarea acestuia constatate în timpul tranzacției folosind E-Cardul. Reclamația se depune în scris la adresa Expozantului sau prin e-mail la următoarea adresă: shop@bolf.ro.
 • 2. Reclamația trebuie să conțină: numele și prenumele și datele de contact ale solicitantului, numărul E-Cardului la care se referă reclamația, o descriere a circumstanțelor care justifică reclamația și cererea aferentă reclamației. Documentele care confirmă existența și legitimitatea cererii ar trebui să fie atașate reclamației.
 • 3. Reclamațiile referitoare la E-Carduri vor fi luate în considerare de către Emitent în conformitate cu forma de depunere a acestora, în scris sau electronic, în termen de 14 zile de la data depunerii unei notificări complete de reclamație.

§ 8.

 • 1. Administratorul datelor personale ale Clienților și Utilizatorilor este Emitentul. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza art. 6 sec. 1 lit. b, c și f din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, adică în vederea executării contractului de vânzare, pentru ca Emitentul să-și îndeplinească obligațiile legale și pentru a pune în aplicare interesele justificate din punct de vedere legal ale Emitentului, adică pentru a asigura orice pretenții legate de executarea contractului. Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata contractului și la momentul rezilierii acestuia, până la expirarea termenului de prescripție pentru acțiuni civile în conformitate cu termenele prevăzute de lege și până la expirarea termenelor din domeniul dreptului fiscal. . Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru îndeplinirea contractului de vânzare. Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția organismelor autorizate conform legislației în vigoare sau altor entități în măsura în care este necesar pentru executarea contractului, cu condiția ca aceste entități să ofere garanții adecvate pentru protecția datelor încredințate. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către o țară terță/organizație internațională și nu vor fi prelucrate automat și nu vor fi utilizate pentru profilare. Clienții și Utilizatorii au dreptul de a solicita Emitentului să acceseze datele lor personale, dreptul de a rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul de a transfera datele, precum și dreptul de a depune o plângere la Președintele Protecției Datelor cu Caracter Personal, când consideră că prelucrarea datelor lor personale încalcă legile aplicabile în acest sens.

§ 9.

 • 1. În aspectele care nu sunt reglementate de prevederile prezentului regulament, se aplică prevederile legale relevante.
 • 2. Înainte de a depune fonduri pe E-Card, Clientul și Utilizatorul, înainte de a utiliza E-Cardul, sunt obligați să citească prezentul regulament și să respecte prevederile acestuia.
 • 3. Conținutul prezentului regulament este disponibil pe site-ul la adresa https://www.bolf.ro și la sediul social al Emitentului în Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32. Emitentul este obligat să furnizeze Clientului/Utilizatorului prezentul Regulament în scris la fiecare cerere scrisă.
 • 4. Emitentul își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament în orice moment sau de a anula programul fără a indica un motiv. Emitentul va informa despre modificări cu 3 zile înainte pe site-ul magazinului online la https://www.bolf.ro și sediul Emitentului din Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32. Modificările aduse Regulamentului nu pot încălca drepturile clienților care au achiziționat E-Cardul înainte de modificarea Regulamentului.
pixel