Carduri cadou - regulament

REGULAMENTUL DE ACHIZIȚIE ȘI UTILIZARE
A VOUCHERULUI CADOU Bolf.ro-PENTRU CLIENȚII INDIVIDUALI

§ 1.

 • Termenii utilizați în acest Regulament îneamnă:
 • 1) emitentul voucherului cadou este ( denumit în continuare: Emitent) - "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA cu sediul în Zielona Góra înregistrată cu numărul: 0000529285 în Registrul Antreprenorilor de către Registrul Național Judecătoresc de Tribunalul Raional din Zielona Góra - Secția Comercială VIII KRS, NIP: 9291861928, adresa: str. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra
 • 2) Voucher Cadou ( denumit în continuare ca : Voucher – generat de către Emitent sub formă electronică a bonului de valoare pentru purtător în formă de cod numeric-litere sau doar numeric (stocat în formă digitală sau fizică sub formă de voucher), confirmând dreptul Utilizatorului de a efectua schimbul pe marfă a valorii acumulate pe Voucher cu o anumită dată de expirare, cu informații atribuite electronic despre valoarea Voucherului precizând, că Voucherul nu este un card de plată sau instrument de bani electronici, în sensul legislației aplicabile, în special voucherul cadou nu intră sub incidența Legii privind taxa pe valoare adăugată, a produselor și serviciilor, și prin urmare emitentul emite clientului un card sau o notă de debit; Voucherul nu poate fi folosit în alte magazine, decât cel indicat pe Voucher;
 • 3) Client- persoană ce obține Voucherul de la Emitent;
 • 4) Utilizator- fiecare deținător de Voucher;
 • 5) valoarea utilizată – suma alocată pe card, la alegerea Clientului, până la care Utilizatorul poate cumpăra marfa oferită spre vânzare în magazinul Emitentului ; valoarea Voucherului pentru utilizare în magazinul online Bolf.ro : 100,00 ron, 200,00 ron, și 300,00 ron;
 • 6) magazin online Bolf.ro – magazin online condus la adresa https://www.bolf.ro/ , ce permite utilizarea Voucherului destinată pentru magazinul online
 • 7) tranzacție – operațiune efectuată prin intermediul Voucherului contstatând în schimbul Voucherului pe mărfuri, fiecare acest tip de Voucher poate fi utilizat în mod repetat până la epuizarea valorii Voucherului; după încheierea tranzacției de pe Voucher drepturile care decurg din Voucher expiră, iar Utilizatorul nu are nici o pretenție față de Emitent pentru obținerea Voucherului, în special cu privire la suma plătită pentru achiziție sau valoare utilizată.

§ 2.

 • 1. Voucherele au cod de tip numeric-litere, fiind un suport de valoare pentru utilizare, introdus în reprezentarea grafică a Voucherului.
 • 2. Voucherul este utilizat numai pentru realizarea tranzacțiilor
 • 3. Voucherul are termin de valabilitate, valoarea acumulată pe Voucher poate fi schimbată pe produse numai în perioada indicată pe Voucher. După expirarea termenului de valabilitate a Voucherului, Utilizatorul ei nu va avea nici o pretenție față de Emitent pentru obținerea Voucherului, în special suma plătită pentru achiziție sau valoarea care trebuie utilizată.
 • 4. Emitentul Voucherului nu este responsabil de erorile comise de Client la crearea / generarea Voucherului ducând la livrarea acestuia unei persoane greșite ( ex. adresa de email incorectă a Utilizatorului) . Clientul sau Utilizatorul are dreptul să raporteze pierderea sau deteriorarea Voucherului în scopul blocării lui. Blocarea Voucherului trebuie efectuată nu mai târziu de ziua următoare.
 • 5. Clientul care fiind consumator are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare a voucherului în termen de 14 zile de la data trimiterii acestuia la adresa indicată de Client. Retragerea poate fi efectuată prin intermediul unui mesaj pe email trimis la adresa Emitentului. În așa caz dezactivarea Voucherului se va efectua cel târziu în ziua următoare de la data primirii de către Emitent a mesajului de retragere din contractul de cumpărare a Voucherului de către Client
 • 6. Prin retragerea din contractul de cumpărare a Voucherului ( adică prin trimiterea unui mesaj prin email cu privire la retragerea cumpărării Voucherului) Clientul garantează, că până voucherul este dezactivat Utilizatorul nu îl va utiliza. În cazul în care perioada cuprinsă între primirea e-mailului Clientului cu privire la retragerea din contractul de cumpărare a voucherului, și dezactivarea lui, Utilizatorul a utilizat voucherul, Emitentul va fi eliberat de obligația de a returna Clientului prețul plătit pentru Voucher.

§ 3.

 • 1. Condiția de trimiterea a Voucherului către Utilizator este de a furniza Clientului valoare care poate fi utilizată.
 • 2. Emitentul nu poartă răspundere pentru consecințele imposibilității de utilizare a Voucherului, ce rezultă din circumstanțele pentru care nu este răspunzător, în special expirarea termenului de valabilitate a Voucherului, sau valoarea prea mică pentru utilizare în raport cu prețul mărfurilor oferite în magazin.
 • 3. Emitentul nu face parte din relația juridiă dintre Utilizator și Client.

§ 4.

 • 1. Voucherul poate fi utilizat doar de Cientul ce posedă cont în magazin și este logat.
 • 2. Voucherul poate fi cumpărat de către Client prin intermediul aplicației furnizate de Emitent, aplicație pe www.bolf.ro sau în magazinul staționar str. Kożuchowska 32 w Zielona Góra.
 • 3. Pentru a cumpăra Voucherul în formă digitală Clientul trebuie să urmeze procedura indicată în aplicație
 • 4. Cu ajutorul aplicației Clientul are dreptul să stabilească următorii parametri a Voucherului electronic: (valoarea ce poate fi folosită), termenul de valabilitate a Voucherului, datele Utilizatorului (adresa e-mail), data livrării, mesaj personalizat pentru Utilizator.
 • 5. Reducerile sunt calculate în timpul cumpărării produsului.

§ 5.

 • 1. Utilizatorul poate utiliza Voucherul numai prin activarea anterioară de către Client prin creditarea acestuia cu valoarea care urmează a fi utilizată.
 • 2. Voucherele nu pot fi schimbate pe o valoare monetară
 • 3. Pentru a proteja interesele Clientului sau Utilizatorului, Emitentul își rezervă dreptul de a bloca temporar utilizarea Voucherului la cererea Clientului sau Utilizatorului.
 • 4. Utilizatorul Voucherului pentru utilizare in magazinul online Bolf.ro implementează Voucherul prin introducerea codului unic al Voucherului în locul marcat clar pentru utilizarea Voucherelor : „ Loc pentru a introduce codul „ și a codului unic PIN. Valoarea coșului va fi redusă cu valoarea care va fi utilizată în ziua efectuării cumpărăturilor de pe Voucher. Tranzacția efetuată este echivalentă cu o achiziție și este supusă fiscalizării.
 • 5. Dacă PIN-ul este introdu greșit de trei ori, Voucherul va fi blocat. Voucherul poate fi deblocat prin apelarea la numărul Serviciul Clienți Bolf.ro 0040 357 630 003. .Voucherul este citit numai în mediul electronic, fiecare operațiune este supusă verificării în ceea ce privește acceptabilitatea și determinarea valorii pentru utilizare în magazin.
 • 6. Dacă valoarea produselor cumpărate de către Utilizator depășește valoarea care urmează să fie utilizată, tranzacția poate fi efectuată cu condiția că Utilizatorul să plătească diferența de preț în conformitate cu regulamentul magazinului.
 • 7. În cazul în care prețul produselor achiziționate de Utilizator este mai mic decât valoarea care urmează să fie folosită, atunci suma rămasa pe Voucher, poate fi utilizată în perioada de valabilitate a Voucherului pentru tranzacțiile ulterioare. Nu este posibil să primiți valoarea rămasă pe voucher în numerar.
 • 8. Clientul poate folosi doar un singur Voucher pentru o comandă. Voucherele nu pot fi combinate.
 • 9. Utilizarea Voucherului poate fi combinată cu codurile de reducere pe care utilizatorul le deține.

§ 6.

 • 1. Voucherul poate fi utilizat în perioada de valabilitate indicată pe Voucher până la efectuarea tranzacției sau până când este blocată la Cererea Clientului sau Utilizatorului.
 • 2. În cazul pierderii Voucherului, acesta poate fi blocat de către Emitent, în baza unei notificări efectuate de către Utilizator prin intermediul unui apel la Serviciul Clienți sau mesaj e-mail la adresa: shop@bolf.ro Emitentul nu este responsabil pentru tranzacțiile efectuate de Utilizatorul Voucherului înainte de depunerea cererii. Condiția necesară pentru blocarea Voucherului este furnizarea de către Utilizator a codului de reducere înscris pe voucher.
 • 3. Emitentul are dreptul să refuze realizarea voucherului în următoarele cazuri:
  • a. expirarea perioadei de valabilitate a Voucherului;
  • b. lipsa de valoare pe Voucher pentru utilizare în raport cu prețul mărfurilor comandate de Utilizator;
  • c. apariția problemelor tehnice ce împiedică implementarea Voucherului, care au apărut din motiv ce nu se află sub controlul Emitentului
 • 4. Realizarea Voucherului de către Utilizator este o tranzacție importantă, chiar dacă acesta deține voucherul în mod neautorizat, cu excepția cazului în care Voucherul în ciuda notificării de blocare, nu este blocat de către Emitentul Voucherului înainte de data specificată în regulament
 • 5. Returnarea produselor de către Utilizator cu ajutorul Voucherului este posibilă în conformitate cu regulile în vigoare din magazin. Utilizatorul, care a returnat bunurile va primi un voucher cadou în format PDF cu valoarea produsului returnat.
 • 6. Luând în considerare reclamația produsului în favoarea clientului . În cazul apariției unor probleme la realizarea tranzacției sau folosirii Voucherului, Utilizatorul va raporta emitentului la linia telefonică Serviciul Clienți sau mesaj e-mail la adresa: shop@bolf.ro
 • 7. Reclamațiile legate de Vouchere vor fi analizate de către Emitent în formă scrisă, în termen de 14 zile de la depunerea reclamației în scris de către Client sau Utilizator. Reclamațiile pot fi depuse în scris la adresa sediului Utilizatorului.

§ 7.

 • 1. În cazurile care nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului, se aplică dispozițiile relevante ale legii.
 • 2. Clientul înainte de a efectua plata pe Voucher, iar Utilizatorul să folosească Voucherul, sunt obligați să citească Regulamentul și să respecte prevederile acestuia.
 • 3. Conținutul regulamentului este disponibil pe pagina online la adresa https://www.bolf.ro/ sau sediul Emitentului în Zielona Góra str. Kożuchowskia 32. Emitentul are obligațiunea de a furniza Clienților/ Utilizatorilor acest regulament în formă scrisă la fiecare cerere depusă în scris.
 • 4. Emitentul își rezervă dreptul de a modifica acest regulament în orice moment sau de a anula programul fără vreun motiv. Emitentul va informa cu 3 înainte pe pagina magazinului online la adresa https://www.bolf.ro/ sau la sediul magazinului staționar și sediul Emitentului Zielona Góra str. Kożuchowska 32. Modificările Regulamentului nu pot afecta drepturile Clienților care au obținut Voucherul până la modificarea Regulamentului.
pixel