Regulamentul concursului

REGULAMENTUL CONCURSULUI
„TROTINETĂ ELECTRICĂ”

§ 1.

 • 1.1 Prezentul regulament definește termenii și condițiile de participare la Concursul „TROTINETĂ ELECTRICĂ”, drepturile și obligațiile Organizatorului și ale Participanților la Concurs.
 • 1.2 Concursul nu este o loterie promoțională în sensul art. 2 alin. 1 punctul 10 din Legea din 19 noiembrie 2009 privind jocurile de noroc (Jurnalul Legilor din anul 2019, poz. 847) și nu este supus regulilor cuprinse în legea menționată mai sus și dispozițiile pentru punerea în aplicare a acestei legi.
 • 1.3 Organizatorul declară că, Concursul organizat în cadrul rețelei de socializare Facebook.com nu este în niciun fel sponsorizat, susținut sau desfășurat de rețeaua Facebook sau asociat cu aceasta. Rețeaua Facebook nu ajută la desfășurarea Concursului și nu poartă nicio responsabilitate față de Participanți în legătură cu participarea lor la Concursul organizat de Organizator. Datele furnizate în cadrul Concursului sunt furnizate Organizatorului și vor fi utilizate pentru desfășurarea Concursului.

§ 2.

 • Noțiunile folosite în prezentul Regulament înseamnă:
 • 2.1 Organizator - Bolf Sp. z o.o. Sp.k. cu sediul în Zielona Góra, înregistrată sub numărul: 0000529285 în Registrul Antreprenorilor din Registrul Național Judiciar [KRS] de către Judecătoria din Zielona Góra - Secția a VIII-a Comercială a Registrului Național Judiciar, NIP [CIF]: PL9291861928, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 2.2 Concurs – Concursul „TROTINETĂ ELECTRICĂ” desfășurat în conformitate cu termenii stabiliți în Regulament;
 • 2.3 Regulament - prezentul Regulament al Concursului;
 • 2.4 Participant/Participant la Concurs - o persoană fizică care îndeplinește cerințele specificate în Regulament, care participă la Concurs;
 • 2.5 Lucrare de Concurs – un comentariu care conține răspunsul la întrebarea: De ce îți place să faci cumpărături pe Bolf.ro?

§ 3.

 • 3.1 Concursul este organizat pe internet.
 • 3.2 Concursul se va desfășura în perioada 13 noiembrie 2020 - 16 noiembrie 2020.
 • 3.3 Desemnarea câștigătorilor va avea loc până la 18.11.2020.
 • 3.4 Concursul se desfășoară pe teritoriul Republicii Polone.

§ 4.

 • 4.1 Înainte de a participa la Concurs, Participantul la Concurs este obligat să ia cunoștință cu Regulamentul. Înscriindu-se la Concurs, Participantul la Concurs declară că a luat cunoștință cu Regulamentul și acceptă toate prevederile și termenii descriși în acesta.
 • 4.2 Organizatorul, angajații, colaboratorii Organizatorului, precum și rudele apropiate ale acestor persoane (adică soții, copiii, părinții și frații) nu pot participa la Concurs.
 • 4.3 Doar persoanele fizice care au împlinit 18 ani la momentul începutului Concursului pot participa la Concurs.

§ 5.

 • Participantul se înscrie la Concurs postând în comentariul la comanda efectuată în perioada între 13.11.2020 și 16.11.2020 până la ora 23:59 răspunsul la întrebarea: „De ce îți place să faci cumpărături pe Bolf.ro? (va câștiga cel mai original răspuns).

§ 6.

 • 6.1 Fiecare participant se poate înscrie la Concurs cu un număr nelimitat de Lucrări.
 • 6.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din Concurs, Participanții care încalcă prevederile Regulamentului, care nu îndeplinesc cerințele specificate în Regulament sau ale căror Înscrieri nu îndeplinesc cerințele specificate în Regulament.
 • 6.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premii în cazul în care Lucrările de Concurs nu îndeplinesc așteptările sale și de a încheia Concursul în orice moment fără a oferi un motiv.

§ 7.

 • 7.1 Comisia de Concurs desemnată de Organizator (în continuare: „Comisie”) va supraveghea corectitudinea desfășurării Concursului.
 • 7.2 Lucrările de Concurs vor fi evaluate de Comisie.
 • 7.3 La evaluarea Lucrărilor de Concurs, Comisia se va fi ghida de criteriile de creativitate, condițiile estetice generale ale lucrării, precum și de compatibilitatea lucrării cu marca Bolf.ro.
 • 7.4 Comisia își păstrează deplina libertate privind desemnarea câștigătorilor Concursului. Desemnarea câștigătorilor Concursului se va baza, prin natura sa, pe evaluările subiective ale membrilor Comisiei.

§ 8.

 • 8.1 Dintre Lucrările de Concurs care îndeplinesc condițiile Regulamentului, Comisia va selecta 1 (una) Lucrare de Concurs, care va fi premiată.
 • 8.2 Premiul la Concurs pentru Participantul al cărui Lucrare de Concurs va fi selectată de Comisie, denumit în continuare Câștigător, este un premiu constând într-o trotinetă electrică în valoare de 731 de RON brut.
 • 8.3 La valoarea Premiului se va adăuga un premiu bănesc suplimentar, în suma corespunzătoare impozitului forfetar pe venit pentru persoane fizice pentru câștigarea Concursului, în valoare de 10% din valoarea Premiului. Câștigătorul este de acord că suma premiului bănesc suplimentar nu i se va plăti, ci va fi destinată plății impozitului datorat pentru câștigarea Premiului câștigat la Concurs.
 • 8.4 Organizatorul, în calitate de plătitor al impozitului forfetar pentru persoane fizice, va calcula, încasa și va plăti impozitul forfetar pe venit datorat pentru câștigarea Premiului la oficiul fiscal competent, înainte de a preda Premiul Câștigătorului.
 • 8.5 Premiile la Concurs sunt asigurate de Organizator.
 • 8.6 Premiile nu pot fi schimbate cu alte premii, servicii sau echivalent bănesc.
 • 8.7 Rezultatele Concursului, constând în indicarea unei Lucrări de Concurs desemnate de Comisie, vor fi anunțate până la 18.11.2020 pe profilul mărcii BOLF.RO de pe Facebook: https://www.facebook.com/bolfro/
 • 8.8 Câștigătorul va fi anunțat prin intermediul rețelei Facebook, unde au fost postate Lucrările de Concurs.
 • 8.9 Pe profilul mărcii BOLF.RO de pe Facebook: https://www.facebook.com/bolfro//, la data anunțării rezultatelor Concursului, va fi indicată adresa de e-mail: shop@bolf.ro și informația, că Câștigătorul este obligat, în termen de 48 de ore calculate de la data anunțării rezultatelor pe profilul mărcii Bolf de pe rețeaua Facebook: https://www.facebook.com/bolfro/, să contacteze Organizatorul prin expedierea unui mesaj de e-mail la adresa de e-mail indicată cu conținutul prin care va confirma participarea sa la Concurs pentru a finaliza formalitățile legate de participarea la Concurs și primirea premiului.
 • 8.10 În cazul în care în termenul menționat în alin. 10 nu va fi recepționat un mesaj de e-mail din partea Câștigătorului, Comisia poate hotărî să acorde Premiul unui alt Participant.
 • 8.11 Dacă nu este posibilă contactarea Câștigătorului, Comisia poate hotărî să acorde Premiul unui alt Participant.
 • 8.12 Furnizarea de date false sau incomplete de către Participant la Concurs va fi motivul refuzului de a preda Premiul Participantului. Într-un astfel de caz, Comisia poate hotărî să acorde Premiul unui alt Participant.
 • 8.13 În cazurile menționate la alin. 11 - 13 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dat.
 • 8.14 Câștigătorul este obligat să completeze și să trimită înapoi în mod corect toate documentele care i-au fost trimise de Organizator, legate de participarea sa la Concurs, să efectueze activitățile necesare ridicării Premiului în conformitate cu legislația în vigoare și cu Regulamentul, sub sancțiunea de a-și pierde dreptul la Premiu.
 • 8.15 Premiul va fi expediat Câștigătorului la adresa furnizată anterior de acesta.
 • 8.16 Organizatorul nu poartă răspunderea pentru imposibilitatea de a preda Premiul Câștigătorului din motive independente de Organizator.
 • 8.17 Prin înscrierea la Concurs, Participantul este de acord cu publicarea datelor sale cu caracter personal în măsura necesară prezentării rezultatelor Concursului.

§ 9.

 • 9.1 Înscrierea la Concurs, în conformitate cu conținutul § 5 din Regulament, echivalează cu depunerea declarațiilor cuprinse în Regulament și acceptarea conținutului Regulamentului de către Participantul la Concurs.
 • 9.2 Prin înscrierea la Concurs, în conformitate cu conținutul § 5 din Regulament, Participantul la Concurs declară și garantează, că îi aparțin în exclusivitate drepturile personale de autor și drepturile patrimoniale de autor asupra Lucrării de Concurs în întregime și asupra elementelor ei individuale, iar Lucrarea de Concurs este o manifestare a creației sale originale cu caracter individual și nu încalcă drepturile terților.
 • 9.3 Participantul la Concurs, prin înscrierea la Concurs în conformitate cu conținutul § 5 din Regulament, este conștient de faptul că Lucrarea de Concurs va fi postată pe profilul mărcii Bolf de pe rețelele Facebook și Instagram și își exprimă consimțământul pentru aceasta.
 • 9.4 Participantul declară că Lucrările de Concurs înscrise de acesta la Concurs nu includ conținutul care încalcă legea sau este incompatibil cu bunele moravuri, în special, nu încalcă drepturile terților, nu incită la violență, intoleranță, nu conțin limbaj sau conținut publicitar al unor terți.
 • 9.5 Organizatorul, în schimbul acordării Participantului dreptului de a participa la Concurs, dobândește de la Participant dreptul gratuit de a utiliza, pe baza unei licențe neexclusive, nelimitate în timp și teritoriu, Lucrările de Concurs înscrise de Participant în cadrul Concursului Lucrărilor de Concurs, care sunt opere în sensul Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (Jurnalul Legilor din anul 2018, poz. 1191, cu modificările ulterioare) pentru a desfășura Concursul în următoarele domenii de utilizare: a) în ceea ce privește înregistrarea și reproducerea operei prin orice tehnică (tipărire, reprografie, înregistrare magnetică și tehnologie digitală), b) în ceea ce privește tranzacționarea originalului sau a exemplarelor, prin comercializare, împrumut sau închiriere a originalului sau a exemplarelor, c) în ceea ce privește difuzarea operei prin expunere publică, afișare, redare, difuzare și redifuzare, precum și punere la dispoziția publicului în așa fel încât cu toții să aibă accesul la operă în locul și la momentul ales de aceștia.
 • 9.6 Organizatorul, acționând în conformitate cu art. 921 § 3 din Legea din 23 aprilie 1964, Codul civil (Jurnalul Legilor din anul 2019, articolul 1145) prevede că, la predarea Premiilor Persoanelor Premiate la Concurs, dobândește drepturile patrimoniale de autor și drepturi subsidiare pentru Lucrările de Concurs, pe toate domeniile de utilizare menționate la art. 50 din Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe, fără restricții teritoriale sau cantitative, ceea ce include în special următoarele domenii de utilizare: a) în ceea ce privește înregistrarea și reproducerea operei prin orice tehnică (tipărire, reprografie, înregistrare magnetică și tehnologie digitală), b) în ceea ce privește tranzacționarea originalului sau a exemplarelor, prin comercializare, împrumut sau închiriere a originalului sau a exemplarelor, c) în ceea ce privește difuzarea operei prin expunere publică, afișare, redare, difuzare și redifuzare, precum și punere la dispoziția publicului în așa fel încât cu toții să aibă accesul la operă în locul și la momentul ales de aceștia.
 • 9.7 Participantul declară că a luat cunoștință cu scopul specificat în prezentul Regulament, pentru care vor fi utilizate Lucrările de Concurs premiate și că își exprimă consimțământul cu utilizarea de către Organizator a Lucrărilor de Concurs. Dacă este necesar, Participantul la Concurs, la solicitarea Organizatorului, va semna declarațiile sau contractele corespunzătoare, care confirmă transferul drepturilor de autor asupra lucrărilor înscrise.
 • 9.8 Întrucât rezultatul participării la Concurs poate fi acordarea Premiului unui Participant conform prevederilor din Regulament, nu se plătește nicio remunerație suplimentară pentru acordarea unei licențe sau transferul drepturilor de autor.
 • 9.9 Participantul la Concurs poartă răspunderea deplină pentru orice prejudicii în cazul în care declarațiile conținute în acest paragraf se vor dovedi a fi neadevărate, precum și pentru orice prejudicii suferite de Organizator ca urmare a acordării ineficiente sau defectuoase a Organizatorului a unei licențe sau a unor drepturi de autor pentru utilizarea Lucrării de Concurs. În cazul în care, după acordarea Organizatorului a unei licențe sau drepturi de autor pentru utilizarea Lucrării de Concurs, se vor descoperi orice defecte legale, sarcini sau pretenții din partea unor terți, Participantul la Concurs va fi obligat să scutească Organizatorul de orice pretenții conexe din partea unor terți, să repare orice prejudicii cauzate Organizatorului din cauza acestor defecte, sarcini sau pretenții și va fi obligat de asemenea - la solicitarea Organizatorului - să facă o declarație publică cu un conținut corespunzător.
 • 9.10 Participantul la Concurs se obligă să nu-și exercite drepturile sale personale de autor față de Organizator în calitate de autor al Lucrării de Concurs.
 • 9.11 Organizatorul este îndreptățit să traducă, să adapteze, să schimbe aspectul sau să facă orice alte modificări la Lucrarea de Concurs și la utilizarea oricărei modificări efectuate la Lucrarea de Concurs în domeniile de utilizare indicate în prezentul Regulament.

§ 10.

 • 10.1 Participantul la Concurs are dreptul de a depune reclamații cu privire la modul de desfășurare a Concursului prin intermediul adresei de e-mail: îshop@bolf.ro n termen de 3 zile de la data anunțării rezultatelor Concursului.
 • 10.2 O reclamație scrisă trebuie să conțină numele, prenumele, adresa de domiciliu al Participantului la Concurs, precum și o descriere detaliată și motivarea reclamației.
 • 10.3 Reclamațiile vor fi examinate de către Comisia de Concurs în termen de 14 zile de la data primirii lor de către Organizator.
 • 10.4 În ceea ce privește reclamațiile, decizia Comisiei este definitivă și obligatorie.
 • 10.5 Participantul la Concurs va fi informat cu privire la soluționarea reclamației depuse pe cale electronică la adresa de e-mail indicată în reclamație.

§ 11.

 • 11.1 Datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și alte dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal.
 • 11.2 Organizatorul este operatorul de date cu caracter personal ale participanților.
 • 11.3 Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate exclusiv în scopurile legate de desfășurarea și desemnarea câștigătorului Concursului, precum și anunțarea rezultatelor acestuia și predarea Premiilor la Concurs. Datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea unei anumite persoane vor fi păstrate nu mai mult decât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către o țară terță sau organizație internațională și nu vor fi utilizate în scopul luării deciziilor pe baza prelucrării automate a datelor.
 • 11.4 Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, iar Participantul are dreptul de a solicita accesul la informațiile furnizate de acesta, care constituie date cu caracter personal, dreptul de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul de a transfera datele. Participantul are de asemenea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
 • 11.5 Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, Participantul poate contacta operatorul la adresa de e-mail shop@bolf.ro sau responsabilului cu protecția datelor la adresa de e-mail iod@bolf.com.
 • 11.6 Exprimarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntară, însă lipsa consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal face imposibilă participarea la Concurs.
 • 11.7 Prin înscrierea la Concurs, în conformitate cu conținutul § 5 din Regulament, Participantul își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în condițiile stabilite în Regulament și publicarea datelor sale cu caracter personal (prenumele, numele, locul de reședință) pe paginile web ale Organizatorului și pe paginile rețelelor de socializare în caz de acordare Participantului a unuia dintre Premii.

§ 12.

 • 12.1 Prezentul Regulament în formă scrisă este disponibil la sediul Organizatorului și postat pe pagina web https://www.bolf.ro/Black-Friday-Concurs-cterms-rum-1469.html într-un mod care permite obținerea, reproducerea și înregistrarea conținutului Regulamentului, utilizând sistemul teleinformatic utilizat de Participant, adică în format html.
 • 12.2 Condiții pentru furnizarea de servicii pe cale electronică, inclusiv cerințe tehnice necesare pentru a coopera cu sistemul teleinformatic al paginii web pe care a fost anunțat Concursul: un dispozitiv cu acces la internet.
 • 12.3 Este interzis Participantului să furnizeze conținut ilegal.
 • 12.4 Organizatorul oferă Participantului accesul la informații actualizate privind riscurile specifice legate de utilizarea serviciilor furnizare pe cale electronică pe pagina web pe care a fost anunțat Concursul.
 • 12.5 Prezentul Regulament este singurul document care stabilește regulile Concursului. Anunțurile, mesajele, precum și materialele promoționale și publicitare, legate de concurs, sunt doar cu titlu informativ.
 • 12.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a încheia Concursul înainte de termen.
 • 12.7 Organizatorul nu poartă răspundere pentru orice probleme legate de accesul Participantului la internet sau de incapacitatea Participantului de a posta Lucrările de Concurs la timp, în conformitate cu prevederile de mai sus. Se exclude posibilitatea de a prelungi din acest motiv termenul de postare a Lucrărilor de Concurs de către Participanți.
 • 12.8 Organizatorul va exclude de la participarea la Concurs Lucrările de Concurs care sunt incompatibile cu Regulamentul, care conțin propagandă politică sau religioasă, conținut vulgar, pornografic, rasist, xenofob, ofensator pentru terți sau opiniile acestora, care conțin violență sau alte elemente ilegale sau care pot avea impact negativ asupra reputației sau percepția mărcii Bolf.
 • 12.9 Organizatorul respectă prevederile privind furnizarea de servicii pe cale electronică.
 • 12.10 Recunoașterea dispozițiilor individuale ale prezentului Regulament în modul prevăzut de lege ca fiind invalide sau ineficiente, nu afectează valabilitatea sau eficacitatea celorlalte dispoziții ale Regulamentului. În locul dispoziției invalide, se va aplica regula cea mai apropiată scopurilor dispoziției invalide și a întregului Regulament. În aspecte care nu sunt reglementate de Regulament, se vor aplica dispozițiile relevante ale legislației poloneze, în special dispozițiile relevante ale Codului civil, Legii privind drepturile consumatorilor, Legii din 23 august 2007 privind combaterea practicilor neloiale ale pieței (Jurnalul Legilor din anul 2017, poz. 2070).
pixel