REGULAMENTUL PROMOȚIEI - Cumpără produse de minim 300 LEI și obține un maiou tank top la 1 LEU

REGULAMENTUL PROMOȚIEI
„Cumpără produse de minim 300 LEI și obține un maiou tank top la 1 LEU”

§ 1.

Definiții

 • Termenii utilizați în prezenrul Regulamen înseamnă
 • 1.1 Organizator– Bolf Sp. z o. o. sp.k. cu sediul social în Zielona Góra, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, înscrisă în Registrul Antreprenorilor al Registrului Tribunalului Național de către Judecătoria din Zielona Góra, Secția a 8-a Comercială a Registrului Tribunalului Național sub numărul KRS: 0000529285, NIP: 9291861928, REGON: 53803, adresă de e-mail: shop@bolf.ro, număr de telefon: 0040 357 630 003
 • 1.2 Promoție o campanie promoțională denumită „Cumpără produse de minim 300 LEI și obține un maiou pentru 1 RON” desfășurată în condițiile stabilite în Regulament;
 • 1.3 Regulament – prezentele regulamente ale promoției;
 • 1.4 Magazin – un serviciu de internet disponibil pe: www.bolf.ro, prin care Clientul poate, în special să plaseze Comenzi;
 • 1.5 Comanda – Declaratia de intentie a Clientului care vizeaza in mod direct incheierea unui contract de vanzare a Bunurilor cu Organizatorul transmisa prin intermediul Magazinului, cu precizarea in special a tipului si numarului de Bunuri,
 • 1.6 Client – persoana fizica, persoana juridica sau unitate organizatorica care nu este persoana juridica, ale carei prevederi acorda in mod expres capacitate juridica, care plaseaza o Comanda in cadrul Magazinului;
 • 1.7 Consumator – înseamnă o persoană fizică care realizează un act juridic care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională;
 • 1.8 Marfuri – produse oferite spre vanzare in Magazin;
 • 1.9 Participant – persoana fizica adulta care este Client si Consumator si indeplineste conditiile Regulamentului
 • 1.10 Produs promoțional – un maiou cu valoare de 49,99 RON brutto, selectat aleatoriu de către un comitet desemnat de Organizator prezentat ca Marfă în Magazin, pentru care Participantul are dreptul să îl achiziționeze la un preț promoțional de 1 RON brutto după îndeplinirea condițiilor Promoției.

§ 2.

Dispoziții generale

 • 2.1 Regulamentul precizează termenii și condițiile Promoției, inclusiv drepturile și obligațiile Organizatorului și ale Participanților.
 • 2.2 Promoția se desfășoară pe teritoriul României din ziua 31.03.2023 ora 0.00 până la 02.04.2023 2023 ora 23.59
 • 2.3 Condiția pentru a beneficia de Promoție este ca Participantul să citească Regulamentul, pe care Participantul le confirmă bifând căsuța corespunzătoare atunci când efectuează o achiziție în Magazin.
 • 2.4 Organizatorul, angajații, asociații Organizatorului, precum și membrii celor mai apropiate familii ale acestor persoane (adică soții, copii, părinți și frați) nu pot participa la Promoție.
 • 2.5 Participarea la Promoție este voluntară.

§ 3.

Termenii și condițiile promoției

 • 3.1 Promoția constă în acordarea dreptului de achiziție a Produsului Promoțional la prețul de 1 LEU brutt (în cuvinte: un leu) fiecărui Participant care, în timpul Promoției, efectuează o Comanda de produse în Magazin. Pentru suma minima de 300,00 LEI brutto.
 • 3.2 Costurile de livrare și împachetare cadou nu sunt incluse în limita sumei specificate în secțiune 1 de mai sus.
 • 3.3 În cadrul unei Comenzi pentru un preț total de cel puțin 300,00 LEI brutto, Participantul are dreptul de a cumpăra un singur Produs Promoțional, chiar dacă Participantul achiziționează Bunuri din această Comandă pentru un preț total care este un multiplu de 300,00 LEI brutto
 • 3.4 Participantul va primi Produsul Promoțional împreună cu Comanda în termenul care rezultă din Regulamentul Magazinului.
 • 3.5 Participantul poate profita de Promoție de mai multe ori în timpul Promoției.
 • 3.6 Participantul care a efectuat o achiziție în cadrul Promoției are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare în condițiile prevăzute în Regulamentul Magazinului și în lege.
 • 3.7 În situația în care, ca urmare a retragerii din contract, suma totală a Comenzii Participantului este mai mică de 300,00 LEI brutto, Participantul este obligat să se retragă din contract și în scopul achiziționării Produsului Promoțional și să-l returneze. neschimbat împreună cu alte Bunuri care fac obiectul retragerii.
 • 3.8 În cazul în care Produsul Promoțional returnat prezintă urme de utilizare, Participantul va fi taxat de către Organizator cu valoarea acestuia în valoare de 49,99 RON bruto Această sumă va fi dedusă de către Organizator din prețul de vânzare rambursabil plătit de Participant pentru Bunurile returnate fără cerere prealabilă de plată. Partea rămasă din prețul de vânzare va fi returnată Participantului.
 • 3.9 Participantul, bifând câmpul corespunzător la plasarea Comenzii, este de acord să fie taxat de către Organizator cu suma de 49,99 LEI brutto în cazul returnării Produsului Promoțional în stare cu urme de utilizare și să deducă această sumă prin Organizatorul fără cerere prealabilă de plată din prețul de vânzare rambursabil al Bunurilor returnate plătit de Participant. Exprimarea consimțământurilor specificate în acest punct este o condiție de participare la Promoție.
 • 3.10 Dacă Produsul Promoțional returnat prezintă urme de utilizare, iar prețul de vânzare al Bunurilor returnate este mai mic de 49,99 RON bruto, Organizatorul va deduce această sumă din cererea Participantului de rambursare a prețului de vânzare al Bunurilor returnate și apoi solicită Participantului să plătească partea rămasă a creanțelor care nu a fost răscumpărată ca urmare a deducerii efectuate.
 • 3.11 Prevederile § 3 sec. 7 - 11 din Regulament nu limitează drepturile Participantului de a se retrage dintr-un contract la distanță, în conformitate cu Legea privind drepturile consumatorilor.
 • 3.12 Participantul nu poate cere ca Produsul Promoțional să aibă proprietăți speciale, inclusiv alegerea culorii sau modelului maioului, deoarece acestea sunt selectate la întâmplare de către un comitet desemnat de Organizator.
 • 3.13 Promoția nu poate fi combinată cu alte promoții sau activități de marketing ale Organizatorului.
 • 3.14 Produsul promoțional nu poate fi schimbat, în special cu un alt articol, serviciu sau echivalent în numerar și, în plus, nu poate fi tranzacționat altfel decât este specificat în Regulament.
 • 3.15 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude de la participarea la Promoție Participanții care încalcă prevederile Regulamentului sau nu îndeplinesc cerințele prevăzute în Regulament.

§ 4.

Reclamații

 • 4.1 Participantul are dreptul de a depune reclamații cu privire la Promoție: prin e-mail la următoarea adresă email: shop@bolf.ro sau în scris prin scrisoare la următoarea adresă: BOLF Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora.
 • 4.2 Reclamația trebuie să conțină numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de reședință a Participantului și o descriere detaliată și justificarea plângerii.
 • 4.3 Reclamațiile vor fi luate în considerare în termen de 14 zile de la data primirii lor de către Organizator.
 • 4.4 Participantul va fi notificat cu privire la soluționarea reclamației depuse prin e-mail la adresa de e-mail furnizată în reclamație sau în scris la adresa de reședință furnizată de Participant, în funcție de modul în care a fost depusă reclamația.

§ 5.

Date personale

 • 5.1 Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a astfel de date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a altor reglementări privind protecția datelor.
 • 5.2 Administratorul datelor personale ale Participanților este Organizatorul.
 • 5.3 Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate numai în scopuri legate de desfășurarea Promoției și vânzarea Produselor Promoționale. Datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea unei anumite persoane vor fi stocate nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către o țară terță sau organizație internațională și nu vor fi utilizate în scopuri decizionale bazate pe prelucrarea automată a datelor.
 • 5.4 Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, iar Participantul are dreptul de a solicita accesul la informațiile furnizate de acesta constituind date cu caracter personal, dreptul de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul de a transfera date. În plus, Participantul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
 • 5.5 Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Participantul poate contacta administratorul prin e-mail: shop@bolf.ro sau responsabilul pentru protecția datelor prin e-mail iod@bolf.com.
 • 5.6 Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntar, însă lipsa consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal împiedică participarea la Promoție.
 • 5.7 Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în condițiile prevăzute în Regulament, bifând câmpul corespunzător la plasarea Comenzii.

§ 6.

Dispoziții finale

 • 6.1 Prezentul Regulament este disponibil în scris la sediul Organizatorului din Zielona Góra pe ul. Kożuchowska 32 și în formă electronică pe site-ul web la https://www.bolf.ro/. Versiunea electronică a Regulamentelor este pusă la dispoziție într-un mod care să permită achiziția, reproducerea și înregistrarea conținutului Regulamentelor folosind sistemul teleinformatic utilizat de Participant, adică în format html.
 • 6.2 Promoția nu este o loterie în sensul art. 2 sec. 1 pct. 10 din Legea din 19 noiembrie 2009 privind jocurile de noroc (Jurnalul de Legi din 2023, articolul 227) și nu se supune regulilor cuprinse în cele de mai sus. Legea și reglementările executive ale prezentei legi.
 • 6.3 Organizatorul respectă prevederile privind furnizarea de servicii electronice.
 • 6.4 Condițiile de furnizare a serviciilor electronice, inclusiv cerințele tehnice necesare cooperării cu sistemul teleinformatic al site-ului Magazinului pe care este disponibilă Promoția, corespund condițiilor prevăzute în Regulamentul Magazinului, adică: sistemul teleinformatic utilizat de către Participant îndeplinește următoarele cerințe tehnice minime: a) browsere web opțional: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, b) rezoluție minimă a ecranului 1024x768, c) Java Script; acces la o stație de lucru calculator sau dispozitiv final cu acces la Internet.
 • 6.5 Organizatorul oferă Participantului acces la informații actuale privind riscurile specifice legate de utilizarea serviciilor furnizate electronic pe site-ul Magazinului.
 • 6.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a încheia Promoția în orice moment, fără a furniza niciun motiv. Informațiile despre încheierea timpurie a Promoției vor fi publicate de către Organizator pe site-ul Magazinului cu 2 zile înainte de încheierii programate.
 • 6.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări Regulamentului, cu condiția ca aceste modificări să nu încalce drepturile dobândite de Participant în baza prezentului Regulament. Orice modificări se vor face sub formă de anexe la Regulament marcate cu un număr și o dată ulterioară. Anunțarea anexelor la Regulament se va face în același mod ca și anunțarea Regulamentelor.
 • 6.8 În cazul în care orice prevederi ale Regulamentelor se dovedesc a fi nevalide, ineficiente sau imposibil de pus în aplicare, sau au fost recunoscute ca atare printr-o decizie a unei autorități administrative sau printr-o hotărâre judecătorească, ori modificarea statutului juridic sau a interpretării legii, împiedicând implementarea unor prevederi din Regulament, restul prevederilor Regulamentului raman in vigoare, iar Organizatorul, ghidat de buna-credinta si de necesitatea protejarii drepturilor consumatorilor, va stabili o prevedere inlocuitoare, apta de executare, cu efecte cat mai apropiate. posibil la prevederile sale originale.
 • 6.9 Regulamentul este singurul document care specifică regulile Promoției. Anunțurile, mesajele și materialele promoționale și publicitare legate de Promoție au doar scop informativ. În aspectele care nu sunt acoperite de Regulamente, prevederile Regulamentului Magazinului și prevederile legislației poloneze se vor aplica în mod corespunzător.
pixel